Els últims dos anys m’he dedicat a estudiar, millor, com funciona l’empatia i a buscar fórmules que ens permetin educar-la i entrenar-la. Fruit de l’experiència adquirida a partir dels tallers de “La Berta i les ulleres de visió empàtica” i dels coneixements al voltant de les cinc competències emocionals del Model de competències del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), he creat les bases d’un programa d’entrenament de l’empatia que he anomenat Empâtik i que posa atenció a quatre aspectes que podem entrenar de forma independent o combinada: Observar, Escoltar, Pensar i Sentir.

Aquest curs ja he fet algunes sessions d’entrenament amb grups classe de primària i alguna xerrada per a docents al voltant del tema, i ha tingut molt bona rebuda! Estic preparant material que espero que estigui, ben aviat, a disposició de tothom qui vulgui aplicar-lo a l’aula o també a casa.

La capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre, de connectar amb les seves emocions, comprendre-les i actuar en conseqüència, és clau per gaudir d’una convivència saludable i respectuosa. Educar l’empatia és imprescindible per a la prevenció de la violència i de l’assetjament escolar. A mi m’agrada pensar que és la millor de les vacunes per prevenir el Bullying.