FORMACIÓ:

Educació Emocional:

L’Educació emocional va més enllà d’aprendre a gestionar les emocions, és un procés dinàmic que pretén educar persones positives, segures i motivades, sensibles, altruistes i tolerants, capaces de gaudir de la vida amb els altres i preparades per afrontar-ne les dificultats. És un valuós recurs de promoció de la salut i de benestar, i una eina de prevenció de la violència.

Partint d’un marc teòric sòlid i contrastat, la formació pretén aportar recursos per tal de desenvolupar les diferents competències emocionals, recollides en les dimensions personal, interpersonal i social, de l’àmbit d’educació en valors, tant de l’alumnat com de l’equip docent, i convidar a la reflexió i a la revisió personal i professional al voltant de temàtiques com l’autoestima, la consciència i regulació emocionals, l’empatia, les habilitats socials…

Programa d’entrenament de l’empatia Empâtik

Empâtik és un programa d’Educació Socioemocional propi, creat per donar resposta a la necessitat d’educar persones empàtiques; capaces de conectar amb les emocions dels altres, comprendre-les i actuar en pro del seu benestar. Que posa en joc i reforça les diferents competències emocionals, promou les relacions socials saludables i facilita la convivencia entrenant cinc passos molt senzills: observar, escoltar, pensar, sentir i actuar.

Aquesta formació té l’objectiu d’acompanyar i capacitar l’equip docent per tal que el puguin aplicar de forma eficaç a l’aula, partint d’un marc teòric ben estructurat i aportant recursos pràctics i materials didàctics que s’adaptin a la realitat i a les necessitats del centre i de cada grup.

Facilitadors i facilitadores de la convivencia

Una formació en la que explorarem els diferents aspectes que intervenen i ens permeten millorar la convivència en el centre, de tota la comunitat educativa. Des d’una mirada apreciativa i partint dels recursos que ens ofereix l’Educació Emocional i la provenció per reforçar les habilitats socials i la cohesió de grup. Parlarem sobre la gestió positiva de conflictes i s’aportaran recursos pràctics per acompanyar-ne la resolució, al centre. També, de cultura de pau, de violencia i de com prevenir, detectar i actuar en situacions d’assetjament escolar.