XERRADES

Si voleu organitzar una xerrada o conferència sobre Educació Emocional, resolució de conflictes, mirada apreciativa… podeu comptar amb mi!

Aquestes són les xerrades que us puc oferir:
· Les emocions, el motor del món
Les emocions són el nostre motor. Prendre’n consciència i saber-les regular, ens facilitarà acompanyar les dels altres des de l’empatia i el respecte. Descobrirem què són, com funcionen i quina relació tenen amb la nostra salut i benestar. Ens endurem alguns recursos pràctics per aprendre a gestionar-les millor.

· Empâtik, programa d’entrenament de l’empatia
L’empatia és clau a l’hora d’educar persones sensibles, solidàries i respectuoses. Coneixerem en profunditat què és i com funciona, quines interferències la dificulten i quines pautes l’afavoreixen. Aprendrem a entrenar-la, tot seguint les pautes que ens ofereix el programa Empâtik.

· Autoestima: la clau de l’èxit
La percepció d’un mateix és fonamental a l’hora de desenvolupar el propi potencial, d’engegar projectes i de proposar-se fites a aconseguir. Ens preguntarem què és l’èxit i coneixerem les bases per construir una autoestima saludable, i també, ens endurem alguns recursos per aprendre a estimar-nos cada dia una mica més.

· Posem-nos d’acord. Gestió de conflictes en família
Els conflictes formen part del nostre dia a dia familiar. Els podem viure com un obstacle o com una font d’aprenentatge, tot dependrà de la nostra actitud i habilitat a l’hora de gestionar-los.

· Families apreciatives
La Indagació Apreciativa ens proposa una nova mirada i un nou estil comunicatiu per descobrir i potenciar les fortaleses de la família i de les persones que en formen part. Un procés que us permetrà assumir nous reptes i afrontar situacions concretes des de la creativitat i el compromís en equip.

· El triangle del foc · Aturem el Bullying
L’assetjament escolar segueix un patró molt similar al dels incendis. Com en el foc, requereix de 3 elements per encendre’s. A partir de la metàfora del Triangle del foc, descobrirem aquests elements i estudiarem què és i com funciona, amb el propòsit de trobar estratègies i mecanismes que ens permetin detectar-lo, prevenir-lo i actuar-hi des de casa.