Les emocions són un estat complex de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen habitualment com a resposta a un esdeveniment extern o intern. Rafael Bisquerra

Tot i que preferim les positives que ens fan sentir bé, com l’alegria, la calma, la satisfacció, la confiança…, les negatives, que ens incomoden i no ens agrada experimentar, com ara la por, l’angoixa, la tristesa, la ràbia…, són tan importants i necessàries com les primeres.

Totes les emocions tenen el seu valor i la seva funció, i ben gestionades són clau per a la supervivència i la salut, l’aprenentatge i la relació amb el món i les persones que ens envolten. N’hi ha que, com la por, ens avisen dels perills i ens ajuden a fer-hi front, activen l’estat d’alerta i fan que actuem amb precaució, d’altres, com l’alegria ens reforcen i ajuden a fixar aprenentatges, són motivadores i afavoreixen la cohesió social. La tristesa ens facilita un espai per a la introspecció per adaptar-nos millor a les pèrdues, inherents a la vida mateixa i gràcies a la ira, som conscients dels nostres límits i els dels altres, ens posiciona i ens empeny a respondre a les injustícies i a les agressions per aturar-les. 

I podria seguir, però n’hi ha tantes d’emocions! I segons el context, la persona, el moment… en poden tenir tantes de funcions! L’entrada al blog es faria inacabable i potser no hi hauria lloc per explicar-te el més important: com regular-les.

He creat un model molt senzill que ho explica, i que et pot ser útil tant per gestionar les teves com per acompanyar les d’altres persones. T’ho explico en aquest vídeo: